Europese ​wetgeving verplicht ​publieke ​organisaties ​(en private ​organisaties ​met ​een ​publieke ​taak) ​​hun ​online ​diensten ​klaar ​te hebben ​voor ​inloggen ​door ​burgers ​uit ​andere ​Europese ​landen ​met ​hun ​eigen ​nationale inlogmiddel. Dat ​betekent ​dat ​voor ​29 ​september ​2018 ​de ​online ​diensten ​van ​uw ​organisatie ​zodanig ​moeten zijn ​aangepast ​dat ​deze ​inlog-transacties​ vanuit ​Europa ​mogelijk ​zijn.

​In de ​webcast, ​die ​wij ​in opdracht ​van ​de ​Europese ​Commissie ​uitvoerden, ​geven ​wij ​uitleg ​over ​eIDAS ​en ​het ​aansluiten op ​het ​eIDAS-netwerk. We hebben de webcast online geplaatst waardoor u het op elk moment kan bekijken. Ook de gebruikte slides staan erbij en kunt u downloaden.

eIDAS is verplicht

Europese ​wetgeving verplicht ​publieke ​organisaties ​(en private ​organisaties ​met ​een ​publieke ​taak) ​​hun ​online ​diensten ​klaar ​te hebben ​voor ​inloggen ​door ​burgers ​uit ​andere ​Europese ​landen ​met ​hun ​eigen ​nationale inlogmiddel. Dat ​betekent ​dat ​voor ​29 ​september ​2018 ​de ​online ​diensten ​van ​uw ​organisatie ​zodanig ​moeten zijn ​aangepast ​dat ​deze ​inlog-transacties​ vanuit ​Europa ​mogelijk ​zijn.


Waarom nu aan de slag met eIDAS?

  1. Wettelijk verplicht voor alle publieke dienstverlening aan burgers en bedrijven per 29 september 2018
  2. Betere dienstverlening aan Europeanen die niet over een DigiD beschikken
  3. Verbeteren concurrentiepositie van Nederland als handelspartner en vestigingsplaats
  4. Voldoen aan de Algemene Verordening: Gegevensbescherming (AVG) door betere beveiliging
  5. Direct profiteren van kostenreductie door verbetering proces


Webcast onderwerpen

​In ​de ​webcast, ​die ​wij ​in opdracht ​van ​de ​Europese ​Commissie ​uitvoerden, ​geven ​wij ​uitleg ​over ​eIDAS ​en ​het ​aansluiten op ​het ​eIDAS-netwerk.
Aan bod komen onder andere:

  • De toekomst van het inloggen
  • eIDAS introduceren in uw organisatie
  • Projectplanning: start met de 3 belangrijkste processen
  • Technische implementatie van eIDAS


Webcast bekijken?

Dat kan. We hebben de webcast online geplaatst waardoor u deze op een moment dat het u uitkomt kunt bekijken.

Meer ​informatie ​over ​eIDAS

Meer ​informatie ​over ​eIDAS vindt ​u ​op: www.signicat.nl/eidas