Het Unieke Zorgverlener Identificatienummer (UZI) is een nummer dat gebruikt wordt om een bij het zorgproces betrokken persoon te identificeren.

Het nummer is gekoppeld aan de UZI-pas, een chipkaart die een veilige uitwisseling van patiëntgegevens moet garanderen. De UZI-pas wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het elektronisch ondertekenen van een elektronisch geneesmiddelenrecept of een elektronisch verslag van een ziekenhuisopname.