Nieuwe eIDAS inlogbutton is vanaf nu beschikbaar

 

 

Vooruitlopend op de ingangsdatum van de eIDAS-verplichting is een eIDAS inlogbutton ontwikkeld in opdracht van Logius, de dienst digitale overheid. Het beeldmerk bestaat uit een schildvorm in combinatie met de tekst ‘Login’. De tekst EU, evenals het kleurgebruik in het logo vormen een directe verwijzing naar Europa. De schildvorm zorgt voor een associatie met veiligheid en autoriteit. Ook is het beeldmerk goed schaalbaar. Gebruik de nieuwe inlogbutton om Europese gebruikers uniform toegang te verlenen tot uw digitale diensten.


Communicatie eIDAS en downloaden inlogbutton