Zorg

Je bent hier:

Uw online overheidsdiensten veilig ontsluiten voor burgers en ondernemers? 

Uitdaging

Het vastleggen, samenbrengen en uitwisselen van cliënt- en patiëntgegevens gebeurt in toenemende mate digitaal. De vertrouwelijkheid van die data mag nooit in het geding komen.

Onze oplossing

Met de Identity & Access-oplossingen van Signicat verlaagt u de drempel tot PGO’s door het aanbieden van meerdere inlogmethoden.

Voordelen

Signicat reduceert de complexiteit en vergroot het gebruiksgemak. Dat terwijl u de vertrouwelijkheid van cliënt- en patiëntgegevens waarborgt.

Uw uitdagingen

Zorgverleners hebben de verplichting om een eenvoudige en veilige toegang te verlenen tot PGO’s. Dat is zeker geen eenvoudige opgave

  • Drempel voor inloggen moet zo laag mogelijk liggen
  • Integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens mogen nooit in het geding komen
  • Kennis van standaarden en inlogmethoden ontbreekt vaak

De zorgsector is de afgelopen jaren sterk gedigitaliseerd. De uitwisseling van gegevens gebeurt steeds vaker digitaal. Het VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) speelt hierbij een belangrijke rol. Het uitgangspunt is dat patiënten via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) zo eenvoudig mogelijk inzicht moeten hebben in hun eigen medische gegevens. Dat  geeft allerlei uitdagingen, zoals het standaardiseren van de datastromen richting deze PGO’s. Naast standaardisatie is het voor zorginstellingen cruciaal het gebruiksgemak van een PGO voor patiënten en cliënten te vergroten.

Bij het aanbieden van de best mogelijke zorg hoort ook een laagdrempelige toegang tot medische gegevens. DigiD is in de zorg een veelgebruikt inlogmiddel, maar geldt niet altijd als meest gebruiksvriendelijk. Alternatieven zoals inloggen via een bestaand inlogmiddel met lager betrouwbaarheidsniveau (LoA) verlagen de drempel tot PGO’s. Met step-up authenticatie verhoogt u waar nodig de zekerheid over de identiteit van de gebruiker. Het beheer van verschillende authenticatiemiddelen is echter niet eenvoudig. Al snel verzanden organisaties in een woud van verschillende standaarden en inlogmethoden. Signicat reduceert deze complexiteit voor u.

Voordelen

  • Betrouwbare authenticatie die voldoet aan wet- en regelgeving
  • Verlaagt eenvoudig de drempel tot PGO’s
  • U sluit meerdere eID’s aan via één verbinding
  • Snelle integratie van nieuwe, relevante eID’s
  • Via MySignicat regelt u alles zelf

De kracht van Signicat

Signicat ondersteunt de digitalisering in de zorgsector. Met onze Identity & Access-oplossingen loggen patiënten en cliënten makkelijk en veilig in met een online identificatiemiddel naar keuze. Daarmee verlaagt u de drempel en versnelt u de digitale transformatie binnen uw zorginstelling.

Meer weten?

Onze oplossingen

De Identity & Access-oplossingen van Signicat maken het gemakkelijk. Voor u én de cliënt of patiënt. Via de Signicat Identity Broker biedt u vanuit een portaal eenvoudig alle gewenste digitale inlogmiddelen aan.

Is een nieuwe inlogmethode in opmars? Dan kunt u deze eenvoudig ontsluiten. Via het beheerportaal MySignicat beheert u bovendien eenvoudig alle aangesloten eID’s en de bijbehorende certificaten. De rechten die gebruikers hebben binnen hun omgeving zijn eenvoudig in te stellen.

We leveren onze diensten vanuit datacenters in Nederland. Wij zorgen voor een veilige en betrouwbare oplossing voor authenticatie en autorisatie die voldoet aan (inter)nationale standaarden. Zo voldoet u eenvoudiger aan de wetgeving en kunt u zich onderscheiden op gebruiksgemak.

Onze klanten

Benieuwd naar welke klanten wij op dit moment al hebben aangesloten?

Producten van Signicat vervullen een kritische rol binnen de infrastructuur van onder meer Menzis, de Belastingdienst, Achmea, VECOZO, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Justitie, tientallen gemeenten, diverse ziekenhuizen en steeds meer private dienstverleners.

Lees hoe onze klanten de samenwerking met Signicat ervaren.

Klantcase Gemeente Duiven, Westervoort, Zevenaar en RSD de Liemers

eID´s

Met een elektronisch identificatiemiddel (eID) hebben uw klanten, medewerkers of cliënten een veilige toegang tot uw online dienst en/of mijn-omgeving. Er zijn diverse van deze inlogmiddelen beschikbaar die u naar keuze kunt ontsluiten, met ieder hun eigen voordelen en gebruiksscenario’s.

eIDAS

Alle burgers en bedrijven binnen de EU moeten met een ‘eIDAS-erkend’ nationaal inlogmiddel kunnen inloggen bij organisaties uit de publieke…

Lees meer

eHerkenning

eHerkenning is met name geschikt voor publieke organisaties die online diensten veilig toegankelijk willen maken voor ondernemers en zelfstandige professionals.…

Lees meer

DigiD

DigiD Met DigiD verlenen de Nederlandse overheid en zorginstanties zoals zorgverzekeraars burgers toegang tot hun diensten. DigiD kent drie betrouwbaarheidsniveaus:…

Lees meer

UZI-pas

Het Unieke Zorgverlener Identificatienummer (UZI) is een nummer dat gebruikt wordt om een bij het zorgproces betrokken persoon te identificeren.…

Lees meer