Zo geven we tegengas aan VS en China

 

Europa heeft een technologische achterstand op China en de VS. Een compleet andere benadering is nodig om het tij te keren. Shikko Nijland, de CEO van adviesbureau Innopay, roept op tot actie: Europa moet het ‘transactionele internet’ vormgeven. Wat houdt dit precies in? En hoe kijkt Signicat Benelux (voorheen Connectis) naar deze discussie?


Nederland heeft geen grote technologiebedrijven zoals Google en Amazon – machtige organisaties die de datasets van honderden miljoenen mensen in handen hebben. En we zijn ook geen China, waar de overheid geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie inzet om controle uit te oefenen over burgers. Twee uitersten die volgens Signicat allebei onwenselijk zijn. Maar Europa biedt nog geen bevredigend alternatief.

Nijland, die nauw betrokken was bij het opzetten van iDEAL, stelt in een interview met Business Insider dat het internet twee grote tekortkomingen heeft. Allereerst noemt hij de data-onbalans tussen platforms en de gebruikers, die nauwelijks grip hebben op wat er met bijvoorbeeld hun transactie- en reputatiedata gebeurt. Daarnaast zijn voor transacties via internet voortdurend tussenpartijen nodig om zekerheid te krijgen over de identiteit en de betrouwbaarheid van de ander.

 

Vertrouwen verankeren
De komende decennia gaan we volgens Nijland naar het ‘transactionele internet’. De twee manco’s worden dan verholpen door vertrouwen te verankeren in de infrastructuur van het internet. Nu is het zo dat je elke keer als je je registreert bij een nieuwe online dienst, je met bepaalde identificerende kenmerken bewijs moet leveren van je identiteit. Niet erg efficiënt: het zou makkelijker zijn als je via één applicatie je identiteit bevestigt voor iedere dienst. Bijvoorbeeld met een identificatiemiddel zoals iDIN.

Het zou ideaal zijn als individuen hun transactiedata bewaren in een soort persoonlijk depot, betoogt Nijland. Daarmee kun je bewijs leveren van je betrouwbaarheid, iets waarvoor we nu afhankelijk zijn van partijen als Airbnb en Amazon omdat zij over de transactiedata beschikken. Als individuen zelf de beschikking hebben over die data, wordt het veel makkelijker om zo’n platform op te zetten. Dat leidt tot veel meer gezonde concurrentie.

Hier liggen kansen voor Europa. “Als landen in Europa op dit gebied samenwerken, kan de huidige technologische achterstand op de VS en China worden omgebogen in een voorsprong”, zegt de CEO. “Europa zou de eerste markt kunnen worden die het transactionele internet vormgeeft.” Van China en de VS hoeven we op dit vlak overigens niet veel te verwachten. In China heeft de overheid de datatouwtjes strak in handen, terwijl het in Amerika juist makkelijker lijkt te worden om klantdata te verhandelen.

Nederland als aanjager

Signicat is het hartgrondig eens met de oproep van Nijland. Landen als Nederland zouden actief moeten werken aan serieuze alternatieven voor Amerikaanse techmonopolies en de Chinese digitale politiestaat. De ontwikkeling van een Europees transactioneel internet is veel meer dan een economische kans; het is cruciaal om het internet voor iedereen open en veilig te houden.  

Nederland zit in een uitstekende positie om deze discussie in Europees verband aan te zwengelen. Onze digitale infrastructuur behoort tot de wereldtop, dus we hebben alle recht van spreken. De huidige standaardoplossingen voldoen niet. Er moeten nieuwe oplossingen en standaarden komen die gebruikers weer de regie geven over hun data. Het is belangrijk dat Nederland en Europa lokale initiatieven steunen die alternatieven bieden voor de huidige standaardoplossingen op het gebied van online identificatie en zo de macht teruggeven aan de gebruikers.

 

5 Nederlandse initiatieven die burgers de regie over hun data teruggeven:

  • IRMA: een privacyvriendelijk identiteitsplatform voor zowel authenticatie als ondertekening waarmee consumenten selectief eigenschappen (attributen) op een veilige manier kunnen delen met organisaties.
  • De Blauwe Knop: een project met als doelstelling burger de regie te geven op hun
    eigen gegevens. De Blauwe Knop is een generiek herkenbare knop beschikbaar in ‘mijn-omgevingen’ van uitvoeringsorganisaties DUO, CAK en UWV en op websites van enkele gemeenten.
  • Schluss: een app waarmee individuen weer de controle krijgen over hun persoonlijke gegevens, door middel van een eigen digitale kluis waar de eigenaar zelf bepaalt welke gegevens gedeeld worden met de buitenwereld.
  • Self-Sovereign Identity: een initiatief van de Dutch Blockchain Coalition waarbij wordt gebouwd aan een infrastructuur voor de digitale identiteit en een nieuw afsprakenstelsel. Het uitgangspunt is het creëren van een open overheid waarin de transitie gemaakt wordt van het kopiëren van informatie naar het delen van waardes over deze informatie.
  • Medmij: één persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met als doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens. Hiertoe biedt MedMij een nationaal afsprakenstelsel met zowel technische standaarden als juridische richtlijnen.

 

Het kabinet heeft als doelstelling dat Nederland dé digitale koploper van Europa wordt. Maar dat betekent weinig als Europa wereldwijd het onderspit delft. Zoals premier Rutte onlangs opmerkte: Europa moet zijn macht durven uitoefenen. Met het transactionele internet geven we tegengas aan China en de VS. En dat is hard nodig ook.

 

Signicat faciliteert dagelijks het inloggen met vertrouwde inlogmiddelen zoals DigiD en iDIN. Bent u benieuwd naar de visie van Signicat op de digitale identiteit van morgen? Download dan de whitepaper ‘De toekomst van online authenticatie’.