Signicat in ICT magazine: Veilige ontsluiting online diensten

Signicat helpt de digitale overheid Gepubliceerd op 14 december 2020   De overheidssector digitaliseert in hoog tempo en de online dienstverlening aan inwoners en bedrijven groeit. Om dit te faciliteren moeten burgers en bedrijven veilig kunnen inloggen bij (semi)publieke organisaties.  Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Door de Wet digitale overheid (Wdo) dienen identificatiemiddelen…